Samen 1
Image default
Aanbiedingen

Speerpunten 2023: Nederlandse Arbeidsinspectie zet in op Veiligheid en Gezondheid op de werkplek

Veiligheid en gezondheid op de werkplek zijn van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Om ervoor te zorgen dat werkomstandigheden in Nederland optimaal zijn, speelt de Nederlandse Arbeidsinspectie een cruciale rol. Elk jaar stelt de Arbeidsinspectie speerpunten vast om zich te richten op specifieke gebieden van aandacht. In deze blog bespreken we de speerpunten arbeidsinspectie 2023 van de Nederland en wat dit betekent voor werkgevers en werknemers in Nederland.

 

Psychosociale arbeidsbelasting

Een belangrijk speerpunt voor 2023 is het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit omvat zaken zoals werkdruk, agressie en geweld op de werkvloer, discriminatie en intimidatie. De Arbeidsinspectie zal intensiever controleren op de aanwezigheid van preventieve maatregelen en de naleving van regelgeving op dit gebied. Werkgevers worden aangespoord om risico’s te inventariseren, beleid te ontwikkelen en werknemers bewust te maken van psychosociale arbeidsbelasting.

 

Arbeidsomstandigheden bij flexwerk

Een ander belangrijk speerpunt voor 2023 is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij flexwerk. Met de groei van de flexibele arbeidsmarkt is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook flexwerkers veilig en gezond kunnen werken. De Arbeidsinspectie zal controleren op de juiste toepassing van regelgeving voor flexwerkers, zoals het verstrekken van voldoende informatie en instructies, het bieden van passende arbeidsmiddelen en het waarborgen van een veilige werkomgeving.

 

Arbeidsveiligheid in de zorgsector

De zorgsector staat bekend om zijn unieke arbeidsrisico’s, zoals fysieke belasting, agressie en geweld, en blootstelling aan infectieziekten. In 2023 zal de Arbeidsinspectie extra aandacht besteden aan arbeidsveiligheid in de zorgsector. Dit omvat het controleren van de juiste toepassing van ergonomische maatregelen, het voorkomen van agressie en geweld, en het waarborgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Arbeidsinspectie in 2023. Werkgevers worden gecontroleerd op het naleven van de regels voor het omgaan met gevaarlijke stoffen, zoals het verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het geven van adequate instructies en het opstellen van een up-to-date register van gevaarlijke stoffen. Het doel is om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren en de gezondheid van werknemers te beschermen.

 

Arbeidsveiligheid in de bouwsector

De bouwsector is een branche met specifieke veiligheidsrisico’s, zoals vallen van hoogte, werken met machines en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In 2023 zal de Arbeidsinspectie zich richten op arbeidsveiligheid in de bouwsector, waarbij gecontroleerd wordt op de toepassing van veiligheidsmaatregelen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de naleving van regelgeving met betrekking tot veilig werken op hoogte.

 

De speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023 benadrukken het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Werkgevers en werknemers worden aangemoedigd om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden bij flexwerk, arbeidsveiligheid in de zorgsector, veilig werken met gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid in de bouwsector. Het naleven van de regelgeving op deze gebieden is essentieel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Door te investeren in preventieve maatregelen, het bieden van adequate training en het creëren van bewustzijn kunnen werkgevers bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Samenwerking tussen werkgevers, werknemers en de Arbeidsinspectie is de sleutel tot het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in Nederland.