Samen 1
Banen en opleidingen

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er binnen een bedrijf gereorganiseerd wordt dan kan het nuttig zijn om voor medewerkers loopbaanbegeleiding in te zetten. Zo kan onder deskundige begeleiding van een outplacementbureau worden gezocht naar passende oplossingen voor medewerkers die moeten afvloeien of die een andere functie moeten krijgen binnen het bedrijf. Vaak stuit dit op weerstand, maar door adequate loopbaanbegeleiding van een outplacementbureau in te zetten, kan voor hopelijk iedereen een bevredigende oplossing worden gevonden. Dit vaak een langdurig traject, maar soms kan het ook heel snel gaan. Dat hangt af van de situatie op het bedrijf en de persoonlijke omstandigheden van de medewerkers die het betreft.

Zet een loopbaancoach in als een medewerker vastloopt

Niet alleen bij een reorganisatie, maar ook als een medewerker dreigt vast te lopen, kan loopbaanbegeleiding van een outplacementbureau ingezet worden. Als een medewerker zijn werk niet aan kan of duidelijk ongelukkig is met de situatie wordt er samen met een deskundige bekeken of er andere mogelijkheden zijn, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het is immers altijd beter om een oplossing te zoeken dan te wachten tot iemand zich ziek meldt omdat hij een burn-out heeft. De werkgever kan dan rekenen op de deskundige hulp van een ervaren loopbaancoach.

Welk bureau kan mij helpen bij mijn komende reorganisatie?

Inkrimping of verandering van he bedrijf heeft meestal een verdrietige oorzaak. Als je als werkgever je werknemers hierbij zo goed mogelijk wilt begeleiden, denk je tijdig na over dit traject. Ga je binnenkort een afdeling of je hele bedrijf reorganiseren? Dan kun je voor loopbaanbegeleiding een beroep doen op Carrièrepoort. Dit outplacementbureau heeft ruime ervaring met het begeleiden van reorganisatietrajecten. Er kunnen individuele gesprekken met de betrokken medewerkers worden gevoerd om de mogelijkheden en mogelijke knelpunten te inventariseren. Je leest meer over de dienstverlening en de werkwijze op de website van deze specialist. Hier vind je ook de contactgegevens om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.