Samen 1
Image default
Bedrijven

Wanneer voer je een asbestattest uit?

Een asbestattest ofwel een asbestinventarisatieattest wordt altijd opgemaakt naar een asbestinventarisatie van een gebouw of pand, hieronder vallen ook openbare gebouwen en of panden door een gecertificeerde asbestdeskundige. Hun beschikken over een team van ervaren deskundigen die gecertificeerd zijn voor de opmaak van een asbestinventaris.

In de asbestinventaris staat ondermeer beschreven welke materialen of gebouwonderdelen abset bevatten en waar deze materialen zich dus ook bevinden in het gebouw of pand. En natuurlijk ook wat de staat is van het asbest en hoe het asbest veilig kan worden verwijderd. Deze informatie is belangrijk voor toekomstige kopers van een gebouw om een idee te hebben in welke mate dit gebouw “asbestveilig” is. Daarom dient er bij de wet een asbestinventaris beschikbaar te zijn en overgemaakt te zijn aan de kandidaat kopers van een gebouw en alvorens kan worden overgegaan tot ondertekening van een compromis of notariële akte.

 

Wanneer zal dit van toepassing zijn?

 Vanaf 23 november 2022, ja u leest het goed, vanaf 23 November 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig bij het  verkopen van een gebouw of een deel van het gebouw waar u eigenaar van bent van het gebouw dat is opgericht voor 2001 en u wenst dit gebouw te verkopen of te verhuren. Dit geldt ook voor een openbaar gebouw.  

 

Wat als er blijkt dat er asbestinventarisatie in uw gebouw zit

Wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden, is het in sommige gevallen niet verplicht om het asbest te verwijderen. Een risicoanalyse kan uitwijzen of het asbest verwijderd moet worden, of veilig kan blijven zitten zonder het weg te hoeven halen. De asbestdeskundige zal namelijk alle technische informatie verzamelen over het gebouw. Een deskundige komt vervolgens ter plaatse en inspecteert dan het gehele gebouw. De asbestexpert zal dan overigens na het proces een overzicht opmaken van alle aanwezige asbesthoudende materialen die op dat moment aanwezig zijn in het gebouw. Dan zal alle informatie worden gebundeld in een verslag en zal er een advies op maat worden gegeven of het asbest beheerd of verwijderd zal worden.

 

Visuele waarneming en staalname

De deskundigen en experts werken volgens de vastgelegde protocollen en identificeren asbesthoudende toepassingen in het gebouw of pand op basis van de visuele waarnemingen en staalname van asbestverachte materialen.

 

Wat kun je het beste doen als je asbest tegenkomt?

Het beste wat je kunt doen is de werkplek afzetten als er asbest aanwezig is. Een asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerd bedrijf of een asbestbeheersplan laten opstellen als het aanwezige asbestmateriaal geen gevaar vorm dan kan je het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

 

Hoe ver rijkt asbest?

Asbesthoudende materialen zoals bijvoorbeeld golfplaten knappen bij een brand altijd kapot. Stel dit gebeurt, dan komen er asbestvezels via de rook in de lucht. Dit vervuilt de gehele regio en soms tot wel 500 meters ver. Maar het gevaar hiervoor is niet groter dan bij een gewone rookwolk want rook inademen is uiteraard altijd slecht.

 

Asbest & sloopmelding:

hoe zit dat precies? Als je asbest wilt verwijderen tijdens de werkzaamheden, dan is een sloopmelding verplicht. In de meeste gevallen is dan ook een asbestinventarisatie nodig. Ook als achteraf asbest wordt aangetroffen, moet u vóór verwijdering alsnog een sloopmelding doen. Zonder de vereiste papieren is de kans op vertraging groot. Dit kan bij: www.asbestattest.center