Samen 1
Business / Business Services

De collectieve arbeidsovereenkomst

De cao is wel bekend onder bijna alle werknemers en werkgevers. De cao is erg gevoelig voor verandering. De cao is een collectieve arbeidersovereenkomst die je pensioen regelt, je vakantiedagen regelt en je werktijden. Een cao is voor elke tak anders omdat in elke branche sprake is van verschillende omstandigheden. Zo heb je een schilders cao, een bouw cao en ga zo maar door. Cao heeft dus betrekking op verschillende arbeidsvoorwaarden en is gunstig. Er bestaan namelijk onder de arbeidsvoorwaarden ook een aantal wetten, maar de afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Daarnaast staan er ook nog eens een aantal afspraken in de cao die niet in de wet staan, wanneer er een cao is geldt deze in plaats van de wet.

Een cao is in principe een afspraak tussen werknemers en werkgevers. Vaak wordt de cao afgesloten door vakbonden en de werkgever of werkgeversorganisaties. Voorafgaand aan een cao-overleg bespreekt een vakbond met zijn leden de gewenste voorstellen voor een nieuwe cao. Wanneer de vakbonden met de werkgevers overeenstemming hebben bereikt, dan kunnen de vakbondsleden gaan stemmen of ze daarmee akkoord gaan. Gaat de meerderheid van de vakbondsleden er mee akkoord, dan zal doorgaan. Is dit niet het geval dan zal de vakbond weer opnieuw gaan onderhandelen of ze beginnen met acties. Voordat er een nieuwe cao is vindt er dus eerst heel veel overleg plaats en wordt er door meerdere partijen gestemd. De cao heeft wel een minimumkarakter en je mag dus meer betalen dan de lonen die in de cao staan, maar minder dat mag niet. Al die wijzigingen die kunnen plaatsvinden in de cao zorgen er wel voor dat werknemers dit zeer goed in de gaten moeten houden, want de lonen moeten natuurlijk wel kloppen. Toch is er nu ook een salarissoftware waarbij je de lonen online bijhoudt en de software past zelf de cao wijzigingen aan.

http://www.cbbs.nl/