Samen 1
Image default
Business / Business Services

Energiezuinig wonen

Als je een woning wilt die zeer lage energiekosten en erg comfortabel is, dan kun je een energie neutrale woning realiseren. Een energie neutrale woning is goed geïsoleerd, waardoor het in de winter aangenaam warm is en in de zomer aangenaam koel. Daarnaast is er in de meeste gevallen goed nagedacht over de ventilatie en dus is er voldoende zuurstof in de woning en is de luchtvochtigheid goed gereguleerd.

 

Zuinige woning Nederland

Inmiddels staan er al ruim 13.000 zeer energie zuinige woning in Nederland. Door onder andere energiebespaarlening van SVN kan een woning tegen een zeer laag rentetarief met een lening verbouwd worden. Deze lening kan gebruikt worden om een bestaande woning te isoleren en te verduurzame. Een particulier kan enkele energiebesparende maatregelen treffen maar kan ook een nul op de meter woning realiseren.

Ongeveer 20% van de energie in Nederland wordt gebruikt in de woningen. Op 28 juni 2019 heeft Nederland het klimaatakkoord getekend en dienen er vergaande maatregelen getroffen te worden om het energiegebruik en daarmee de Co2 uitstoot fors terug te brengen. Dit met als doel de klimaatveranderingen te stoppen en de opwarming van de aarde terug te dringen. Het klimaat verandert al decennia lang.

In het regeerakkoord heeft dit kabinet dan ook een ambitieus klimaatdoel gesteld.

We nemen maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van 49% broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990. We pleiten in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030.

Particuliere woning verduurzamen

Een particulier kan verschillende maatregelen nemen om de woning te verduurzamen. Om te beginnen is het belangrijk om de woning te isoleren. Een woning kan van alle kanten geïsoleerd worden. De belangrijkste eerste stap is het dak van de woning. Via het dak van een woning gaat 30-40% van de warmte verloren. Warme lucht stijg op!

De volgende stap is het isoleren van de muren. De muren van een woning kunnen geïsoleerd worden zowel van binnen als van buiten. Ook is het mogelijk om de spouw te isoleren door het inspuiten van isolerende middelen zoals piepschuim korreltjes.

De vloer van de woning kan geïsoleerd worden door de onderkant van de vloer te isoleren met een folie of een schuim. Ook kan ervoor gekozen worden om de bodem van de kruipruimte te bedekken met schelpen of piepschuim. Ongeveer 20% van de energie kan bespaard worden door de vloer te isoleren.

Warmtepomp en zonnepanelen

Niet alleen met de isolatie kan er bespaard worden op het energiegebruik. Een nul op de meter woning is op dit moment ook alleen maar mogelijk door te zorgen voor eigen energieopwekking. De meeste particulieren nul op de meter objecten worden door middel van zonnepanelen en een warmtepomp tot zeer energie zuinig (ZEP) of nul op de meter (NOM) omgebouwd.

https://www.klimaatzone.nl/