Samen 1
Business / Business Services

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

‘In cassatie gaan’ betekent dat u beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit hoogst rechtsprekend orgaan houdt dan enkel rekening met wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. In Nederland gaat u bij de Hoge Raad in cassatie tegen een beslissing van het Gerechtshof en tegen een beslissing van de rechtbank in laatste feitelijke instantie gewezen.

Het belang van een cassatieadvocaat

In cassatie gaan is wanneer u geen verstand er van heeft een uitermate lastig proces. U heeft hoe dan ook een advocaat nodig. Ook wanneer u er verstand van heeft, heeft u een advocaat nodig. In de procedure zelf mag alleen een in Nederland ingeschreven advocaat de cassatieschriftuur indienen. Echter mag iedere advocaat dit. Alleen is er onder advocaten weinig verstand van cassaties. Dit is de reden dat u het beste gelijk goed kunt beginnen door een cassatieadvocaat in dienst te nemen. Zij zijn namelijk bekend met de jurisprudentie maar ook de formaliteiten die er bij komen kijken.

De procedure: in cassatie gaan

U bent veroordeeld door het Gerechtshof en wilt in cassatie gaan. U dient dit binnen twee weken na de veroordeling te starten. Als de cassatie is ingesteld, dan stuurt het gerechtshof de stukken van uw strafzaak op naar de Hoge Raad. Wanneer dit eenmaal is aangekomen op de strafgriffie ontvangt u hiervan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. Deze aanzegging moet persoonlijk aan u worden betekend.

Vanaf het moment dat de aanzegging aan u is betekend, gaat er een termijn van zestig dagen lopen waarbinnen een cassatieschriftuur moet worden ingediend. Dit moet, zoals eerder aangegeven, door een advocaat gebeuren. In de cassatieschriftuur staan de klachten tegen de veroordeling. Hierna zult u een datum en tijd ontvangen waarop uw uitspraak zal plaatsvinden, u hoeft hier niet bij te zijn.

Cassatie in strafzaken is een bijzonder proces, wat zonder een echte cassatieadvocaat weinig kans van slagen heeft. Neem uw laatste juridische redmiddel serieus en kies voor een cassatieadvocaat.

http://www.cassatie-advocaat.nl