Samen 1
Business / Business Services

Staale en bouwkeuring in Amsterdam

Staal en Bouwkeuring in Amsterdam: Door bouwkundige keuring Amsterdam

 

Waslprofielen: Staal en Bouwkeuring in Amsterdam Verledentijd:

 

Behalve standaard walsprofielen voor lateien zij er ook speciaal gevormde stalen lateien verkrijgbaar. Ze zijn meestal gemaakt voor koudgevormd en gepuntlast plaatstaal met dikten van 1,2-3,2 mm. Het Bouwbesluit stelt aan niet-inspecteerbare bouwdelen, waaronder lateien, zwaardere eisen voor wat betreft de duurzaamheid dan aan wel-inspecteerbare constructies en constructiedelen volgens bouwkundige keuring Amsterdam. Zo moet een stalen latei een gegarandeerde levensduur van vijftig jaar bezitten. Dat kan door een geschikt

beschermingssysteem te kiezen (bijvoorbeeld verzinken + verven) of door een geschikte soort roestvast staal te nemen. Let er op dat roestvast staal in verschillende typen en kwaliteiten verkrijgbaar is en dat niet elk type geschikt is! In alle gevallen geldt dat bij een goede bouwkundige detaillering en uitvoering een stalen latei probleemloos vijftig jaar (of langer) zijn functie vervult.

 

Portaal: Staal en Bouwkeuring in Amsterdam

Een portaal (of volgens de TGB een ‘raamwerk’) is een tweedimensionale constructie, samengesteld uit een balk en kolommen momentvast aan elkaar zijn verbonden.

Portalen worden vaak toegepast bij openingen in (bestaande) dragende buiten- of binnenmuren. De keuze tussen een portaal of een enkelvoudige balk hangt af van de opening, van de vraag of een portaal nodig is om de stabiliteit van de muur te waarborgen en of het metselwerk in staat is de verticale oplegkrachten van een enkelvoudige balk op te nemen. Wanneer dat laatste niet het geval is (bijvoorbeeld bij halfsteens-metselwerk) worden ook vaak stalen kolommen toegepast.

 

Voorbeeld van Staal en Bouwkeuring in Amsterdam

Portalen worden bijvoorbeeld toegepast bij woninguitbreidingen, waarbij de complete achtergevel op de begane grond wordt gesloopt om het bestaande interieur via een zo groot mogelijke opening te verbinden met een nieuwe uitbreiding. Om een zo groot mogelijke opening te maken, is het dan niet mogelijk om uitsluitend een balk onder het metselwerk te leggen. De te slopen gevel verzorgt namelijk ook vaak een deel van de dwarsstabiliteit, die door het portaal moet worden overgenomen.

 

Duurzaamheid en de Staal en Bouwkeuring in Amsterdam

 

Ook voor portalen is duurzaamheid een belangrijk begrip, vooral wanneer ze staan in een scheiding tussen binnen- en buitenruimte. Een extra eis kan zijn dat het portaal voldoende brandwerend moet zijn. Er bestaan diverse mogelijkheden om aan de geeiste brandwerendheid te voldoen met een brandwerende bekleding. Wanneer de architect of opdrachtgever het portaal onbekleed in het zicht wil laten dan is een brandwerende coating een mogelijkheid. Ook kan er in dat geval voor worden gekozen de staalprofielen zwaarder te dimensioneren dan voor de sterkte en stijfheid nodig is. Door deze overdimensionering duurt het langer voordat het staalprofiel wordt opgewarmd, waardoor de brandwerendheid toeneemt.