Samen 1
Business / Business Services

Werken met ZZP’ers

De Nederlandse arbeidsmarkt is constant in ontwikkeling. Ook dit jaar is er veel verandert voor zowel werknemers als werkgevers. De arbeidsmarkt is aan het revalideren van de crisis en dit gaat gepaard met de nodige veranderingen, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. Door het gebrek aan passende vacatures en het uitblijven van vaste contracten hebben veel ex-werknemers besloten om als ZZP’er aan de slag te gaan en bedrijven maken hier graag gebruik van omdat zij minder risico’s hebben en minder premies hoeven af te dragen in vergelijking met vaste eigen krachten die in loondienst werken.

Maar ook qua regelgeving rondom het werken met zelfstandigen is het één en ander verandert. In mei 2016 is namelijk de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) komen te vervallen. Deze verklaring zorgde ervoor dat werkgevers die met ZZP’ers werkten zeker wisten dat zij geen loonbelastingen of andere premies hoefden in te houden van de betalingen aan de zelfstandigen. Tegelijkertijd treed in mei 2017 een nieuwe wet in werking, namelijk de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Dit betekend in de praktijk dat je als werkgever het één en ander moet veranderen, omdat het anders kan betekenen dat ZZP’ers officieel als werknemers worden gezien en je met terugwerkende kracht alle premies en dergelijke moet terugbetalen, wat voor grote problemen kan zorgen.

Het is van groot belang om als werkgever te zorgen voor een goede overeenkomst met de ZZP’ers en deze te laten goedkeuren door de belastingdienst. Je kan hiervoor bestaande goedgekeurde modellen gebruiken, maar deze moeten wel aansluiten bij de praktijk, omdat ze anders alsnog nietig kunnen worden verklaard.

Deze nieuwe regelgeving en de veranderingen in het algemeen zorgen ervoor dat dingen als uitbetalingen opnieuw complexer worden. Gelukkig bied een salarisservice uitkomst en kan onder meer CBBS jou als werkgever helpen bij het doen van de salarisadministratie conform alle nieuwe regels.

http://www.cbbs.nl/