Samen 1
Image default
Dienstverlening

Bij dit bedrijf kunt u terecht voor schuldsanering in Rotterdam

Wanneer u hoogoplopende schulden heeft, is het van groot belang dit zo snel mogelijk op te lossen. Vaak lukt het niet meer om dit alleen te doen. Gelukkig kunt u terecht bij Modus Vivendi voor schuldhulpverlening in Rotterdam of schuldsanering in Rotterdam. Tevens helpt het bedrijf u aan de hand van advies en informatie. Er wordt naar de persoonlijke situatie van de klant gekeken. In sommige gevallen kan er besloten worden om een beschermingsbewind of dwangakkoorden toe te passen.

Wat houdt schuldhulpverlening in?

Als u gebruik maakt van de schuldhulpverlening in Rotterdam, wordt er samen met u gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats, waarin wordt gekeken naar de omvang van de schuldproblematiek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de schulden, maar ook naar de vaste lasten en de lopende financiële verplichtingen. Na het gesprek wordt er een schuldendocument ondertekend en kan er worden gezocht naar een derde partij die de kosten van de schuldhulpverlening in Rotterdam voor zijn rekening wil nemen. Als dit nog niet voldoende is, kunt u ook van de mogelijkheid van budgetbeheer gebruik maken. In dat geval wordt uw volledige inkomen naar een andere rekening gestort en wordt er weloverwogen bepaald hoeveel geld waar naartoe gaat.

Schuldsanering in Rotterdam

Schuldsanering in Rotterdam is er voor particulieren of bedrijven die al hebben geprobeerd om hun schulden via een minnelijk schuldentraject af te lossen, maar nog niet schuldenvrij zijn. Om recht te hebben op de schuldsanering in Rotterdam, moet u problematische schulden hebben, de vijf voorgaande jaren te goeder trouw zijn geweest en niet in de WSPN hebben gezeten gedurende de afgelopen tien jaar. De schuldsanering moet via de rechtbank worden aangevraagd. Tijdens de schuldsanering moet u van een klein bedrag leven en de rest van uw inkomen aan de schuldeisers betalen. Als u zich aan alle regels houdt, bent u na drie jaar hoe dan ook schuldenvrij.