Samen 1
Groothandel

De laminaire luchtstroom van Silvent

Wie geen insider is op het gebied van persluchttechniek, weet wellicht niet waarom Silvent zo’n toonaangevend merk is en waarom KDS Advies zich achter de filosofie van het merk schaart. Perslucht wordt in bijzonder veel sectoren gebruikt. Dagelijks werken ontelbare bedrijven over de hele wereld met persluchttoepassingen. In 50% van de gevallen gaat het om schoonblazen met perslucht. Nu u dit weet, zult u ook begrijpen waarom er zoveel geïnnoveerd wordt in de wereld van perslucht. Door de jaren heen heeft Silvent diverse innovaties gedaan. Het Zweedse bedrijf beschikt over meerdere patenten en heeft kenniscentra in diverse landen over de hele wereld, waaronder in Nederland. Eén van de belangrijkste bijdragen van het merk in de sector van perslucht, is de laminaire luchtstroom. Deze techniek waarmee perslucht geblazen wordt, zorgt zowel voor een krachtigere straal, alsmede meer veiligheid (welke nog verder kan worden vergroot door het monteren van een veiligheidskoppeling voor perslucht).

Hoe de laminaire luchtstroom van Silvent zorgt voor meer kracht

De laminaire luchtstoom van Silvent zorgt voor een meer uniforme luchtstroom. De lucht wordt directer en gelijkmatiger door de uitstroomopening geblazen. Dit zorgt voor een krachtigere, stabielere luchtstraal. Hierdoor kan er efficiënter worden gewerkt: de stroom lucht kent een grotere precisie, hetgeen bijdraagt aan een secuurder blaasproces.

Hoe een veiligheidskoppeling van de perslucht de veiligheid verbetert

Een van de belangrijkste eigenschappen van de laminaire luchtstroom is dat turbulentie in de stroom vermindert. Dit heeft een aantal zeer grote voordelen. Allereerst wordt het geluidsniveau significant gereduceerd. Dat is belangrijk, want gehoorschade is een van de grootste risico’s bij het werken met perslucht.

Neem contact op

Door open pijpen te vervangen met mondstukken van Silvent, verloopt de luchtstroom controleerbaarder. Dit zorgt dus niet alleen voor meer kracht en precisie en een lager geluidsniveau, maar ook voor een betere bescherming. Zeker wanneer u een veiligheidskoppeling voor perslucht monteert, bent u optimaal beschermd. Zo’n veiligheidskoppeling voor perslucht houdt de druk van het pistool namelijk te allen tijde constant. Bij een pistool van dit merk, lopen uw handen een veel kleiner risico om in contact te komen met lucht die onder hoge druk geblazen wordt. De vormgeving van de producten van het merk draagt hier verder aan bij.