Samen 1
Particuliere dienstverlening

Veilig begeleid wonen voor jongvolwassenen in een vertrouwde omgeving

Jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden kunnen terecht in de trainingscentra van Leviaan. Hier wordt aan iedere jongvolwassene de juiste coaching en training gegeven. In een stabiele omgeving werk je aan je toekomst. Professionele zorgverleners bieden individuele en persoonlijke coaching aan deze jongvolwassenen. Tijdens begeleid wonen worden jongvolwassenen door een coach ondersteund. Samen met de jongere zoekt deze coach uit waarbij hulp nodig is. Deze hulpvragen worden vastgelegd in een persoonlijk plan. Uitgangspunten in het plan zijn de wensen en (zorg)behoeften van de jongeren. Heeft de jongvolwassene beperkingen en wat zijn de mogelijkheden? Er worden doelen in nauw overleg met de jongere opgesteld. Door dit samen te doen, worden de jongeren gemotiveerd om aan zichzelf te werken.

Aanpak wordt afgestemd op de persoon

Leviaan stemt de aanpak af op de doelgroep en zelfs de persoon. Er zijn twee trainingscentra voor jongeren. Deze zijn gericht op een optimale ontwikkeling van jongeren met psychische kwetsbaarheden. In een trainingscentrum leren jongeren omgaan met psychiatrische problematiek, medicijngebruik en veranderingen in hun leven. Daarnaast is er aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Voor elke hulpvraag wordt er gezocht naar een passende oplossing met oog op een stabiele toekomst. Een traject in deze trainingscentra duurt doorgaans twee jaar. Het doel is om zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Ook hier wordt rekening gehouden met de wensen en (zorg)behoeften van de cliënt. De hulpvraag staat altijd centraal bij begeleid wonen voor jongvolwassenen.

Combinatie wonen en studeren of werken

Is er gekozen voor begeleid wonen bij Leviaan, dan worden jongvolwassenen gevraagd om minimaal vier dagdelen te werken of een studie te volgen. Zo wordt een zinvolle invulling aan de dag gegeven. Ook in deze periode staan coaches voor ze klaar bij de vraagstukken die ze hebben. Leviaan stelt haalbare doelen op met de cliënt, die zijn of haar leven zelf het beste kent. Wil jij graag begeleid wonen voor jongvolwassenen aanvragen bij Leviaan? Vraag gerust meer informatie op door gratis te bellen naar het telefoonnummer op hun website.

https://leviaan.nl/