Cyber verdriet – Als een on-line vriend overlijdt? Kristi was geschokt  toen haar online vriendin plots overleden bleek. Hoewel ze elkaar nog nooit in levende lijve gezien hadden was het intense verdriet er niet minder om. Hoe ga je om met cyber verlies? Eerste ontmoeting Het was ruim 16 jaar geleden dat Kristi en Amy […]