Samen 1
Image default
Woning en Tuin

Wat wordt er verstaan onder ongedierte?

Onder ongedierte verstaan we alle diersoorten of insecten die door hun aanwezigheid zorgen voor overlast. Dit kan in de vorm van schade, maar ook door het overdragen van ziektes. Onder ongedierte verstaan we knaagdieren zoals muizen of ratten, vogels zoals duiven, insecten zoals vliegen, muggen en kevers en spinnen. Niet al deze dieren zijn altijd gelijk ongedierte, dit is ook afhankelijk van de situatie. Wanneer de dieren geen problemen opleveren, worden ze niet gezien als ongedierte. Dieren kunnen ook ongedierte worden, wanneer ze bijvoorbeeld in een omgeving worden geïntroduceerd waar ze niet horen. Denk hierbij aan de bestrijding woelmuizen in gazon.

Wat voor soort schade kan ongedierte veroorzaken?

Afhankelijk van het soort ongedierte waar je last van hebt, kunnen er verschillende soorten schade zijn. Zo kunnen boktorren bijvoorbeeld zorgen voor materiële schade, omdat ze in hout gaan zitten. Hierdoor kunnen ze meubilair en de stevigheid van jouw huis aantasten. Insecten zoals sprinkhanen tasten juist gewassen aan en kunnen ervoor zorgen dat een oogst mislukt. Muizen bevinden zich juist vaak in voedselvoorraden, dit kan zorgen voor problemen omdat muizen ziektes met zich mee dragen. Daarbij kunnen muggen ook veel ziektes met zich mee dragen, deze kunnen worden overgedragen wanneer ze steken.

Waar komt ongedierte het meeste voor?

In principe kan je ongedierte overal terug vinden. Ze zijn vooral op zoek naar voedsel en beschutting. De voorkeur ligt hierdoor vooral op plekken waar de hygiëne niet optimaal is. Er zijn een aantal plekken waar vaak ongedierte voorkomt. Ten eerste vind je deze dieren vaak terug in woonhuizen. Dit komt doordat er vaak veel kieren en hoeken zijn waar ze zich kunnen verstoppen. Bedrijven zoals hotels, fabrieken en boerderijen zijn ook vaak slachtoffer van ongedierte. Doordat deze bedrijven een groot oppervlak hebben is het makkelijk om deze dieren te missen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijk voortplanten.

Tips om ongedierte te voorkomen

Er zijn een aantal tips om ervoor te zorgen dat ongedierte jouw huis overslaat. Bewaar voedsel altijd op een goed afgesloten plek. Op deze manier voorkom je dat je ongedierte aantrekt. Gooi ook geen overgebleven resten brood of zaden in je tuin, dit trekt ongedierte aan. Verwijder al het afval van zowel huis- als tuinvuil gelijk, laat het niet buiten staan. Als je lekkage hebt gehad is het belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen. Vocht trekt namelijk ook ongedierte aan. Houdt alles zo schoon mogelijk en zorg ervoor dat zoveel mogelijk naden en kieren gedicht zijn.

Meest voorkomend ongedierte

Er zijn erg veel verschillende soorten ongedierte, maar er zijn een aantal die verreweg het meest voorkomen. Ten eerste de huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten, deze knaagdieren eten alles, maar vooral fruit en zaden. Mollen komen ook veel voor en ondanks dat ze vooral buiten schade veroorzaken, worden ze alsnog gezien als ongedierte. Er zijn veel oplossingen voor deze dieren, zoals bijvoorbeeld mollen carbid. Andere vormen van ongedierte zijn insecten zoals mieren, wespen, zilvervisjes, kakkerlakken en bedwantsen. Deze insecten zorgen allemaal voor andere problemen, maar voor allemaal geldt dat zo snel mogelijk bestrijden belangrijk is.