Samen 1
Image default
Zakelijk

Roos van Leary toepassen in de praktijk

De Roos van Leary is een psychologisch model dat de interactie tussen mensen in kaart brengt. Ontwikkeld door Timothy Leary in de jaren ’50, wordt deze methode gebruikt om patronen in communicatie en gedrag te analyseren en te voorspellen. 

Fundamentele principes 

Het model is een cirkelvormige matrix verdeeld in vier kwadranten: boven, onder, tegen en samen. ‘Boven’ en ‘onder’ verwijzen naar dominant en submissief gedrag, terwijl ’tegen’ en ‘samen’ respectievelijk verwijzen naar vijandig en vriendelijk gedrag. 

Toepassing 

De Roos van Leary is een tool voor zelfbewustzijn en interpersoonlijke dynamiek. Het helpt individuen hun gedrag te begrijpen en hoe dit gedrag anderen beïnvloedt. Door dit te gebruiken, kan men hun communicatiestijl aanpassen om effectiever te zijn in sociale situaties. 

Belangrijke overwegingen 

Een belangrijke notie van deze theorie is dat gedrag besmettelijk is – hoe iemand zich gedraagt heeft invloed op hoe anderen zich gedragen. Hoewel nuttig, heeft het model zijn beperkingen. Het is niet bedoeld om complexe persoonlijkheidskenmerken volledig te definiëren, maar eerder om communicatiepatronen in specifieke interacties te identificeren. 

In het kort 

Het model Roos van Leary probeert de interactie tussen mensen te verklaren door te kijken naar vier dimensies van communicatie: openheid, waardering, balanceren en confrontatie. Het model beschrijft hoe mensen zich gedragen in relaties en hoe ze met elkaar omgaan. Het model is ontworpen om te helpen bij het begrijpen en verbeteren van relaties. Roos van Leary kan worden toegepast op verschillende situaties, van korte gesprekken tot langdurige relaties. Het helpt mensen om te begrijpen wat er in een relatie gebeurt en om te ontdekken waarom bepaalde interacties niet goed werken. Het helpt ook om veranderingen aan te brengen in interacties om een betere relatie te krijgen.

https://www.roosvanleary.com/