Samen 1
Image default
Zakelijk

Wat wordt verstaan onder een Sistercar clausule bij een autoverzekering

Stel dat je twee auto’s in bezit hebt. Wanneer met de ene auto schade wordt veroorzaakt aan de andere, krijg je in de meeste gevallen geen vergoeding van je autoverzekering. De reden is dat je wettelijk niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor eigen schade.

Let op, onder dit geval vallen ook auto’s die op andermans naam zijn verzekerd (bijvoorbeeld op naam van een gezinslid). Er wordt namelijk gekeken naar wiens eigendom beide auto’s zijn. Wie de autoverzekering heeft afgesloten is hierbij van geen belang.

Hoe je toch te verzekeren

Je kunt je tegen dergelijke schade verzekeren door een autoverzekering te kiezen met een Sistercar-clausule. Indien dergelijke clausule in de polis voorwaarden is opgenomen, zal de verzekeraar het geval behandelen alsof de schade aan andermans auto was veroorzaakt.

Voorbeeld

Jan heeft twee auto’s in zijn eigendom: een Audi en een BMW. Zijn echtgenote Rita rijdt vaak met de BMW. Ze heeft hiervoor een auto verzekering aangesloten op haar naam. Op een dag botst Rita met de BMW tegen de Audi. In de meeste gevallen zou de schade aan de Audi door haar verzekering niet vergoed zijn. Beide auto’s zijn immers eigendom van Jan. Heeft Rita wél een auto verzekering met Sistercar-clausule, dan wordt de schade aan de Audi wel vergoed.

Is de schade aan de BMW ook verzekerd?

Een Sistercar-clausule verzekert enkel de schade veroorzaakt aan de andere (eigen) auto. In dit geval zou dus enkel de schade aan de Audi worden verzekerd. Er zijn twee gevallen waarbij de schade aan de BMW ook zou worden vergoed. Dat is indien:

  1. Rita met haar BMW een all-risk verzekering heeft (uitgebreider dan een auto verzekering met Sistercar-clausule); of
  2. Beide auto’s een Sistercar-clausule in hun verzekering hebben

Sistercar uitzonderingen

Bij sommige verzekeringen met een Sistercar-clausule zijn er bepaalde gevallen waarbij de schade niet wordt vergoed. Een voorbeeld hiervan is wanneer het ongeval op eigen terrein gebeurt. Kijk daarom bij het afsluiten van een auto verzekering met Sistercar-clausule goed na welke gevallen wel of niet zijn verzekerd.

Tip: Je kunt een autoverzekering afsluiten via een vergelijkingssite. Hierdoor weet je zeker dat je de goedkoopste en de beste autoverzekering vindt.