Samen 1
Zakelijke dienstverlening

Schakel een veiligheidsdeskundige in voor een goede bedrijfsvoering

Om de veiligheid van u en uw medewerkers in uw bedrijf te waarborgen kunt u advies inwinnen bij een veiligheidsdeskundige. Deze persoon is speciaal opgeleid en ervaren voor het doen van aanbevelingen om uw bedrijf zo veilig mogelijk te maken. Dit kan gaan om kleine aanpassingen zoals het verplaatsen van een stopcontact, maar ook om ingrijpende maatregelen zoals het vervangen van onveilige machines. Een veiligheidsdeskundige doet aanbevelingen en het staat u in principe vrij om deze wel of niet op te volgen. Desondanks zijn er natuurlijk zaken waarbij u als bedrijf aan bepaalde regels moet voldoen. Ook kan de situatie bij uw bedrijf het verschil betekenen of u wel of niet aan een bepaalde NEN-norm voldoet.

Een veilig bedrijf is een veilige omgeving voor uw werknemers

Wanneer u personeel in dienst heeft is het natuurlijk belangrijk hun veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Veilig kunnen werken is essentieel. Als de situatie binnen uw bedrijf echt onveilig is kan dit leiden tot een bedrijfsongeval. Als dit zich voordoet en het blijkt dat u als werkgever nalatig bent geweest, kan u dit u een boete van de Arbeidsinspectie opleveren. Om dit te voorkomen kunt u een veiligheidsdeskundige een rondgang laten maken in uw bedrijf om mogelijke problemen vroegtijdig op te sporen en uiteraard op te lossen.

Waar vind ik een ervaren deskundige voor de beoordeling van de bedrijfsveiligheid?

Advies over de veiligheid binnen uw bedrijf krijgt u van een ervaren veiligheidsdeskundige van Hattink Advies B.V. in Bergen op Zoom. Dit bedrijf is oorspronkelijk gespecialiseerd in bodemadvies en onderzoek naar grond- en bouwspecie. Maar u kunt ook op hen rekenen voor een advies over arbeidsveiligheid en kwaliteitszorg. U kunt contact opnemen voor het maken van een afspraak of u kunt eerst een vrijblijvende kostenopgave aanvragen voor de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. De contactgegevens van Hattink Advies B.V. vindt u uiteraard op de website.

https://hattinkadvies.nl/