Samen 1
Insolventie

Snel Schulphulp in Enschede inschakelen

Uw heeft zo snel mogelijk schuldhulp Enschede nodig. Wij zijn  een van de vele organisaties die in u kan helpen bij het oplossen van schulden. Wij bieden de nodige schuldhulp Enschede. Met persoonlijke hulp of advies in geval van schulden. Andere instanties zijn bijvoorbeeld de schuldhulpverlening van de gemeente, maatschappelijk werk of sociaal raadslieden. Allereerst zal de hulpverlener contact zoeken met uw schuldeisers en met hen proberen om een oplossing te zoeken. DIt wordt een minnelijk traject genoemd. Als dat niet lukt dan wordt de rechter ingeschakeld en via die weg gevraagd om een oplossing. Dat is dan het wettelijke traject (de WSNP).

Traject schuldhulp Enschede

Het minnelijk traject bij schuldhulp Enschede is de vrijwillige schuldenregeling en die bestaat uit twee fases. Allereerst volgt de aanmelding en de intake bij ons. In de eerste fase zult u samen met ons, uw schuldhulpverlener, alles op orde brengen om de kans van slagen te vergroten. We bekijken in deze fase ook in hoeverre u zelfredzaam bent tijdens de schuldhulp Enschede. En wat het precieze probleem is. Op basis van al deze informatie en cijfers maken we een plan van aanpak. Afhankelijk van de zelfredzaamheid kunnen we eventueel overgaan tot budgetbeheer of beschermingsbewind aanvragen. We hebben meestal nog geen contact met de schuldeisers die er in beeld zijn in uw leven.

Schuldeisers bij schuldhulp Enschede

In de volgende fase nemen we wel contact op met de schuldeisers. We doen een betalingsvoorstel. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, en u voldoet gedurende drie jaar aan alle voorwaarden van de regeling dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. In principe lost u nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Maar we streven ernaar om uw schulden in die periode volledig af te lossen.Pas als alle schuldeisers die in beeld zijn akkoord zijn gegaan met ons en uw voorstel, dan is de minnelijke schuldregeling werkelijkheid geworden en is schuldulp Enschede succesvol.