Samen 1
Business / Business Services

Artikel marketing routine

Artikel marketing wordt na verloop van tijd routine, het is een steeds terugkerende ritueel. Artikel marketing vereist ook discipline. Men moet voor artikel marketing de moeite nemen enige zaken continue maar volgens vaste regels, uit te voeren. Het beste is voor artikel marketing vast planning aan te houden. Bijvoorbeeld vroeg in de morgen, wanneer men nog niet gestoord wordt, de lastigste artikelen schrijven voor artikel marketing. In de loop van de ochtend deze artikelen dan publiceren, op vooraf uitgezochte externe website. En in de loop van de dag de overige, eenvoudigere, artikelen schrijven voor artikel marketing. Deze artikelen kunnen dan in het verloop van de dag gepubliceerd worden. Op deze manier is artikel marketing niet zo´n sleur en is de kans op fouten het geringst.. Artikel marketing is het publiceren van zelf geschreven artikelen op externe websites. Het doel is een verwijzing te krijgen naar je eigen website vanaf deze externe website. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoek machines.

Regels voor artikel marketing

Relevantie is het meest belangrijke voor artikel marketing, dit geldt zowel voor de inhoud, als de link verwijzingen (anker teksten) als de categorieën waarin de externe website zich bevinden. De inhoud van de artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten relevant zijn. Relevant betekent in dit geval dat de inhoud een duidelijke relatie moet hebben met de inhoud van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moet deze binnen de externe website ook nog eens gekoppeld worden aan een relevante categorie. Daarnaast moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopieren dat u op het internet vindt is niet echt slim en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goed artikel marketing portaal, wordt dit gecontroleerd zodat u gedwongen bent steeds unieke artikelen te publiceren. Tevens moet een goed artikel marketing portaal ook voldoende, relevante, categorieën hebben, of minimaal de mogelijkheid bieden, relevante, categorieën aan te kunnen maken of vragen.

Artikel marketing met succes

Wanneer vastgehouden wordt aan relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie waarbinnen het artikel gepubliceerd wordt, heeft u al een deel van een hogere ranking in het vizier. Wat zeker van belang is om nog beter te gaan scoren met artikel marketing is de frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar dezelfde website. Het is van belang dat dit gedoseerd en gevarieerd plaats vindt. Indien teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt men over het algemeen gestraft met een terugval in de ranking (met geluk slechts tijdelijk, men noemt dit “in de zandbak geplaatst”, met pech verdwijnt men voor langere tijd volledig uit beeld). Variatie met betrekking tot de anker tekst (het woord, begrip of frase vanwaar de verwijzing naar uw website gelegd wordt) is ook van groot belang. In het voorbeeld van de website over ontkalking systemen (of een ontkalking systeem) mag slechts 4-5% van de anker teksten dit woord bevatten, de rest moet (semantisch) verdeeld worden over andere aanduidingen (bijvoorbeeld: ontkalking systeem leveranciers, ontkalking systeem kosten, enz.). Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke punten houdt, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoek machines. Op deze manier is artikel marketing een succes.