Samen 1
Business / Business Services

Is uw elektrische installatie veilig en wettelijk in orde?

Als bedrijfsleider bent u onder meer verantwoordelijk voor het wettelijk in orde zijn van alles wat elektriciteit betreft in en rondom uw pand. Zowel voor uw elektrische installatie, voor uw industriële verlichting als voor uw elektrische kastenbouw doet u best beroep op een professioneel installateur. Enkel op die manier is uw installatie volledig veilig en kunnen uw medewerkers veilig en efficiënt werken. Laat uw bedrijf even doorlichten en neem de juiste maatregelen indien nodig. In dit artikel vindt u de verschillende domeinen waarop u kunt afgerekend worden.

Doorlichting van elk domein

Begin bij uw elektrische installatie. Een professioneel installateur maakt een analyse van de huidige toestand, spoort eventuele storingen of verlies op en stelt eventuele verbeteringen voor. Heeft u een nieuw project uit te voeren? Dan wordt er van bij het begin met u bekeken wat uw bedrijf nodig heeft. Er wordt naar uw eisen en voorstellen geluisterd en er wordt op maat gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met machines die een speciale installatie nodig hebben. Kabels, schema’s en kortsluitberekening komen volop aan bod. Het volledige project wordt van A tot Z uitgewerkt. Industriële verlichting is cruciaal, niet alleen om veilig te kunnen werken, maar ook op het gebied van kostenbesparing. Als u omschakelt naar LED-verlichting bespaart u enorm veel op uw energiekosten. Er wordt voor u een gedetailleerd lichtplan opgemaakt en beschreven welk type van verlichting in elk vertrek het beste functioneert. Daarnaast krijgt u een ROI-studie (Return On Investment) zodat u precies weet wanneer uw installatie begint te renderen. Bij de planning en uitvoering van het project wordt er rekening gehouden met uw productie- of volledige bedrijfsplanning, zodat deze zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Elektrische kastenbouw is zeer specifiek en wordt bij voorkeur, om niet te zeggen noodzakelijk, door een erkend installateur uitgevoerd. Veiligheid, verdeling van elektriciteit en aansturing van machines zijn een vak apart. Laat u hierin goed adviseren.

Subsidies en certificaten

De wetgeving rond subsidies en certificering verandert alsmaar. Daarom verzorgt een professioneel installateur voor u zowel de aanvraag van de subsidies als het in orde brengen van certificaten. Zo bent u er zeker van dat u op de meeste economische manier toch een elektrische installatie heeft die wettelijk volledig in orde is.

https://s-technix.be/