Samen 1
Image default
Vervoer en transport

Vijf verschillende soorten van bijzonder transport

Op de nationale en internationale wegen vindt dagelijks allerlei soorten van transport en vervoer plaats. Het eerste waar aan gedacht wordt, is het woon- werkverkeer, maar dagelijks zijn ook ontzettend veel vrachtwagens op de weg waarin van alles vervoerd wordt. Wegen hebben bepaalde afmetingen waar standaard vrachtwagens en personenauto’s zich gemakkelijk op kunnen bewegen. Toch moet er soms iets vervoerd worden, wat veel groter is dat de afmetingen van de wegen en dus eigenlijk niet op de weg past. Dit heet bijzonder transport.

Wat is er nodig voor bijzonder transport?

Bijzonder transport kan niet zomaar plaatsvinden, aangezien andere weggebruikers rekening moeten houden met dit transport. Deze speciale vrachtwagens, die zeer zware ladingen kunnen vervoeren, zijn vaak met zulk dermate grote vracht belast, dat deze de rijbaan oversteekt. Vaak rijdt er een begeleidende auto achter of voor, soms in beide gevallen achter en voor, de vrachtwagen, om andere weggebruikers te waarschuwen voor het bijzondere transport. Op de vrachtwagen en auto’s staat dit vaak aangeduid als ‘convoi exceptionnel’. Voor bijzonder transport moet ontheffing worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de provincie of het waterschap (indien het bijzonder transport over water plaatsvindt).

Vijf verschillende soorten van bijzonder transport

Er zijn diverse soorten van bijzonder transport. Er worden hier vijf genoemd:

  1. Boot transport: denk aan zeer grote boten, zoals zeilboten en de mast, woonboten en motorboten. Deze zijn vaak zo dermate groot en breed, dat deze onder bijzonder transport moeten worden vervoerd;

  2. Silo transport: grote opslagsilo’s zijn ook meestal zo groot, dat, wanneer zij vervoerd dienen te worden, dit onder bijzonder transport valt;

  3. Kist transport: hiermee worden enorme houten kisten bedoeld;

  4. Haspel transport: hiermee worden zeer grote kabelhaspels bedoeld;

  5. Ander overmaats transport: hiermee worden andere, zeer grote vrachten bedoeld.

Gespecialiseerde bedrijven

Voor bijzonder transport kan gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde bedrijven op het gebied van bijzonder transport. Zij bezitten de professie en ervaring waarmee rekening moet worden gehouden op de openbare weg. Ook bezitten zij speciale voertuigen, zoals diepladers, waarmee de bijzonder grote vracht veilig vervoerd kan worden. Vaak regelen deze gespecialiseerde bedrijven alles rondom het bijzonder transport. 

Van de Wetering speciaal transport: iets waar misschien niet dagelijks door iedereen bij stil wordt gestaan, maar waarvan het wel degelijk belangrijk is dat dit goed geregeld en uitgevoerd wordt.