Samen 1
Image default
Bedrijven

Een time tracker voor je bedrijf

Het wel bekende riedeltje van “daar heb ik geen tijd voor”. Iedereen heeft hem wel eens gehoord of zelf gebruikt. We leven ook nogal in een tijd waar we weinig tot geen tijd hebben. We hebben het vaak ook erg druk en leven het leven soms snel en op automatische piloot. Mensen vergissen zich wel vaak in de zin “daar heb ik geen tijd voor”, waarom? Omdat mensen, maar acht uur slaap nodig hebben, we werken acht uur dan is er dus nog acht uur voor andere dingen. De overige acht uur kan je vaak volledig indelen hoe je dit zelf wilt. Je kan door het stellen van prioriteiten tijd maken voor bepaalde dingen.

Gebruik van een time tracker

Mensen kunnen soms het gevoel krijgen dat ze te weinig of geen tijd hebben om bepaalde dingen te doen. Het is daarom van belang om je bewust te worden van je tijd, dit kan je doen door een time tracker te gebruiken. Door goed gebruik te maken van een time tracker kan je er bewust van worden hoeveel tijd je daadwerkelijk hebt. Zo kan je ook voor jezelf duidelijk maken hoelang bepaalde taken kosten en hoelang je er voor nodig hebt.

Tijd en het tijd tracken

Sommige mensen denken vaak van time tracken is niks voor mij en dat kost ook weer tijd. Dat is een manier om het zien, maar time tracken kost echter niet veel tijd. Tegenwoordig heb je vaak apps die je tijd bijhouden. Je kan dan eenvoudig op start klikken als je begint en op stop als je klaar bent. De app kan vaak ook laten zien hoelang een bepaalde taak heeft gekost en kan al je gewerkte uren overzichtelijk in een diagram laten zien.

https://keeping.nl/time-tracker