Samen 1
Business / Business Services

Aardgasgebruik in Nederland

Aardgas uit Nederland of het buitenland?

Het aardgasgebruik in Nederland is erg goed geworden. Petroleum en kolen werden in de ban gedaan en er is grootscheeps ingezet op de voor ons zo dichtbij gelegen aardgasbronnen. Bijna alle huishoudens en bedrijven zijn tegenwoordig aangesloten op het aardgasnet. Wellicht heb je de problematiek rondom aardgas weleens op het nieuws gehoord. De problematiek met aardbevingen en verzakkingen zijn de laatste tijd toegenomen. Daarom moet de Nederlandse aardgaskraan gedeeltelijk, of zelfs helemaal dicht. Productie en aanbod vanuit een ander land stijgt en komt vanzelf een keer de vraag wat de beste oplossing is: moet het aardgas uit Nederland komen of uit het buitenland?

 

Aardgas als product

Aardgas is geen product met altijd dezelfde specificaties, deze zijn namelijk afhankelijk ban de plaats van herkomst. De aardgasbronnen in het buitenland leveren veelal gas met een hoogcalorische samenstellen, de aardgasbronnen in Nederland leveren daarentegen laagcalorische gas. Het verschil hierin zit met name in het methaangehalte. Het is dus belangrijk om te kijken naar wat gas ergens anders voor effect heeft, zowel op verwarmingsketels thuis en grote industriële installaties als op het bestaande net van buizen en leidingen. Apparatuur moet gekalibreerd en getest worden en daar worden gasmengsels voor gebruikt die aan de gestelde eisen voldoen.

 

Meer weten?

De gasleverancier stelt zowel de eerdergenoemde laagcalorische gassen als de hoogcalorische gassen voor jou samen en is, gezien haar betrokkenheid bij de testfase de aangewezen persoon om je hierbij van dienst te zijn. De gasleverancier is gericht op het bieden van verfijnde oplossingen met betrekking tot het leveren van gassen, koudemiddelen en propaan met de daarbij behorende presentatie verbeterende materialen, uitrusting en technologie. De gasleverancier maakt Nederland productiever, duurzamer en loop voorop in noviteiten.  Wil je graag meer weten over het aardgasgebruik in Nederland of andere interessante gas-gerelateerde artikelen? Klik dan op de volgende website: https://blog.westfalengassen.nl.

 

 

https://www.westfalengassen.nl