Samen 1
Business / Business Services

Advocaat Ede: óók bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Het loont zeker de moeite om een advocaat in Ede in de arm te nemen wanneer u een nieuwe medewerker in dienst neemt. De basis van elke arbeidsverhouding is de arbeidsovereenkomst. Deze dienstverleningsovereenkomst definieert alle verplichtingen en rechten van beide partijen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding. Voor het opstellen van een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst is een foutloze en rechtmatige formulering van essentiële clausules noodzakelijk. Indien verplichte inhoud/voorschriften niet in acht worden genomen, kan de arbeidsovereenkomst ongeldig worden.

Inhoudelijke bepalingen van een arbeidsovereenkomst

Uw advocaat in Ede weet als geen ander welke informatie essentieel is voor een arbeidsovereenkomst. Voor het opstellen van een wettelijke arbeidsovereenkomst moet in ieder geval de volgende inhoud worden opgenomen:

  • Naam van de onderneming, directeur en adres van de onderneming.

  • Naam en volledig adres van de medewerker .

  • Aanvang van het dienstverband.

  • Standplaats of, in geval van verandering van standplaats, een aanwijzing dat de medewerker in een andere standplaats kan worden tewerkgesteld.

  • Een algemene verwijzing naar collectieve overeenkomsten, arbeidsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding.

  • Ondertekening van de werkgever en de medewerker en de datum en plaats van het sluiten van de overeenkomst.

Naast deze basisinformatie zijn er veel andere clausules die in aanmerking moeten worden genomen wanneer werkgevers een arbeidsovereenkomst willen opstellen. De professionals van Vallei Advocaten helpen u hier graag bij.

Mondelinge arbeidscontracten snel en ongecompliceerd

Om de medewerker in staat te stellen zo snel mogelijk bij het bedrijf aan de slag te gaan, bestaat de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst die vooralsnog mondeling wordt aangegaan. Dit is echter slechts een voorlopige oplossing en moet door de werkgever binnen een wettelijke termijn van één maand schriftelijk worden vastgesteld. Hieronder wat meer uitleg voor u als werkgever waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Waarmee moet rekening worden gehouden?

Wanneer werkgevers een arbeidsovereenkomst opstellen, worden zij beperkt in hun vrijheid van ontwerp. Hoewel arbeidsovereenkomsten vrij van vorm zijn en werkgevers en medewerkers zelf kunnen beslissen over het sluiten en de inhoud van de arbeidsovereenkomst moeten talrijke wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Ook met betrekking tot de gebruikte contractclausules gelden verschillende wettelijke bepalingen, waarvan de niet-naleving kan leiden tot de ongeldigheid van individuele bepalingen of, in het ergste geval, van de gehele arbeidsovereenkomst. Het is dus erg belangrijk een professional hiervoor in de arm te nemen.