Samen 1
Business / Business Services

Het wat en hoe van een arbeidsdeskundig onderzoek

In de arbeidsdeskundige praktijk van ADXpert zien ze dagelijks situaties waarbij werknemers al langere tijd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk. Door de Wet verbetering poortwachter heeft dit gevolgen voor u als werkgever. Deze wet vraagt namelijk van werkgevers dat ze veel doen om zieke werknemers binnen hun organisatie in aangepast of ander passend werk actief houden. Hierbij kunt u te maken krijgen met een arbeidsdeskundig onderzoek. Een arbeidsdeskundig onderzoek en de rapportage over de onderzoek is dus belangrijk. De arbeidsdeskundigen van ADXpert helpen u hier graag mee.

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u advies over de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie uw zieke werknemer. Dit wordt gedaan door een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Zo wordt snel inzicht gekregen in de mogelijkheden tot werkhervatting van uw zieke werknemer. Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder meer:

·        Kan uw zieke werknemer terug naar de eigen werkplek?

·        Zijn er aanpassingen nodig aan het werk of de werkomgeving van uw zieke werknemer?

·        Is er ander werk binnen uw organisatie mogelijk voor uw zieke werknemer?

·        Moet er voor uw zieke werknemer gezocht worden naar werk buiten uw organisatie?

·        Is er om-of bijscholing nodig en mogelijk?

Het wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met u als werkgever en uw zieke werknemer. Eventueel wordt een bezoek gebracht aan de werkplek. Na het uitvoeren van het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangen zowel u als uw zieke werknemer een rapport met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de re-integratie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert

Bij ADXpert gaat men voor een snelle en deskundige afhandeling van een arbeidsdeskundig onderzoek:

·        Binnen vijf werkdagen na de aanvraag is het onderzoek bij u op locatie ingepland.

·        Binnen vijf werkdagen na de uitvoering is het conceptrapport van het onderzoek gereed.

 

Na het uitvoeren van het arbeidsdeskundig onderzoek schrijft de arbeidsdeskundige van ADXpert een helder en overzichtelijk arbeidsdeskundige rapportage. In dit rapport staan concrete en deskundige adviezen. Bovendien is deze rapportage UWV-proof.