Samen 1
Business / Business Services

Waarom heb je arbodiensten nodig?

Als werkgever en werknemer bent u gebaat bij goede arbodiensten. Arbodiensten maken voor, door en met u als werkgever en medewerkers het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Dit beleid is er ook op gericht toe te zien op een juiste uitvoering daarvan binnen uw onderneming. U als werkgever beschikt over het algemeen niet over de specifieke kennis en kunde die de wet voorschrijft op het gebied van Arbo verplichtingen. arbodiensten ondersteunen en adviseren u als werkgever en uw personeel bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, maar geeft ook begeleiding bij bijvoorbeeld slachtofferhulp, re-integratie of risico-inventarisaties en -evaluaties. Een arbodienst heeft daarnaast een adviserende taak, maar neemt ook graag bovengenoemde taken van u over. Ga naar de website van Arbomakelaar voor meer informatie.

Waarom schakelt u de Arbomakelaar in, in relatie tot uw arbodiensten?

In Nederland zijn veel commerciële bedrijven werkzaam die vele arbodiensten aanbieden. Deze commerciële bedrijven hebben geen enkele binding met de Nederlandse overheid. Ze opereren op de zogenaamde vrije markt. Het is in Nederland (nog) niet verplicht een Arbodienst in te huren. Gezien de specifieke en zeer uitgebreide kennis waarover u als werkgever zult moeten beschikken, is het wel ten zeerste aan te raden een arbodienst in de arm te nemen.  Vanaf 1 juli 2017 zullen overigens alle Nederlandse bedrijven verplicht worden gesteld een contract met een Arbodienst af te sluiten.

Wat kan de Arbomakelaar betekenen voor uw arbodiensten?

Vanwege deze verplichting voor u als werkgever, is het belangrijk om snel, GRATIS en eenvoudig een (concurrerende) offerte aan te vragen en te ontvangen. De Arbomakelaar is u daarbij graag van dienst. Zij vragen bij maximaal drie arbodiensten een offerte voor u aan. Ze maken voor u de voor u beste keuze onder de aanbieders van arbodiensten. Zodat u er verzekerd van kunt zijn dat u met de voor u en uw omstandigheden beste Arbodienst in zee zult gaan. Het kan zijn dat de branche waarin u werkzaam bent, een raamcontract heeft afgesloten met een Arbodienst. De Arbomakelaar onderzoekt graag voor u of het voordelig voor u is u hierbij aan te sluiten.

De Arbomakelaar gaat gratis voor u op zoek naar het beste bedrijf dat voor u de arbodiensten kan uitvoeren. Maak dus snel een afspraak met de Arbomakelaar en ontdek hoe zij GRATIS voor u aan de slag gaan.