Samen 1
Image default
Kinderen

Hoe gaat het met KDV De Groene Tuin tijdens de lockdown?

Noodopvang

Toen de corona crisis uitbrak was het voor iedereen een tijd van onzekerheid. In alle sectoren werden aanpassingen doorgevoerd en zo ook bij de kinderopvang. KDV De Groene Tuin moest noodopvang gaan bieden. De BSO was gesloten, maar er werd noodopvang geboden aan kinderen van wie een of beide ouders een essentieel beroep had en voor de kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht nodig hadden. 

Buitenschoolse opvang dicht

De groepen op de opvang, bestaan uit kinderen van allemaal verschillende groepen. Hierdoor kan er een extra kans op besmetting komen door de verschillende extra contacten. Ook zou dit zorgen voor extra druk op het werk. Daarom werd de buitenschoolse opvang gesloten en bleef het bij noodopvang. 

Voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie waren de basisscholen gesloten en bood de BSO noodopvang voor de reguliere klanten. Dit ging volgens de normale openingstijden voor de vakantieperiode. 

Kinderopvangtoeslag

Voor de ouders die minder zijn gaan werken door de corona crisis geldt dat dit geen invloed heeft op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De overheid is zo aardig geweest om soepel te blijven op gebied van kinderopvangtoeslag. Als de ouders minder hadden gewerkt in 202 dan verwacht, dan zorgt dit niet voor problemen, want de toeslag bleef hetzelfde. Voor 2021 geldt hetzelfde.

Coronaregels

Gelukkig bleek dat kinderen die onderliggende medische problemen hadden geen groter risico liepen op een ernstige besmetting met corona dan de kinderen zonder aandoeningen. Het is altijd nuttig als de ouders eerst overleggen met de huisarts of het handig is als hun kind naar school of naar de opvang gaat. Hetzelfde geld voor als de kinderen uit families komen waarvan een gezinslid tot de risicogroep behoort. Voor de ouders geldt: komt u terug uit een land waar rood of oranje reisadvies geldt, dan is het belangrijk dat u thuis blijft en niet de kinderen naar de opvang brengt.