Samen 1
Business / Business Services

Pompput voor regen- en afvalwatersysteem

Mocht u een pompput voor een regen- en afvalwatersysteem willen hebben dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Onze experts kunnen u uitleggen waar een pompput goed voor is en wat er allemaal bij komt kijken indien u er een wilt aanleggen. Zo is het nuttig om zo’n pompsysteem aan te leggen als u ver van een centraal rioolstelsel woont, maar wel graag van uw afvalwater af wilt komen. Een alternatief daarop is een eigen zuiveringsinstallatie aan te schaffen. Een pompput kan uiteraard ook een oplossing zijn waarbij het water van de afvoer alsnog naar de riolering gepompt kan worden. Zodoende kunnen meer afgelegen percelen en boerderijen hun afval vanuit sanitaire voorzieningen kwijt.

Zo’n waterput is vervaardigd uit een stuk beton. Doordat het één geheel is bevat het geen losse op elkaar geplaatste onderdelen en is het waterdicht. Het kan beschouwd worden als een klein gemaal dat in staat is om beperkte hoeveelheden water door te pompen. Een dergelijke installatie is op zijn hoogst 2,5 meter diep en bevat één pomp. Deze gaat automatisch aan wanneer een bepaald waterpeil in de pompput is bereikt.

Regenwater en afvalwater voor een pompput

Op de eerste plaats is een pompput bedoeld om afvalwater te verwerken. Bij een zware regenbui kan het voorkomen dat er een deel niet via infiltratie van de bodem opgelost kan worden, maar dat geloosd moet worden als rioolwater. Indien het zeer hard regent kan een pompput dat wellicht niet aan waardoor er alternatieve oplossingen zijn. Zo kan men retentietanks en regenwatertanks gebruiken die een afvalwatersysteem ontlasten. Op die wijze kan men een pompput combineren met andere systemen.

Systemen voor verwerking van water

Als men naast een pompput interesse heeft voor systemen die op een andere wijze gebruikmaken van water kunnen wij u daarvoor alle middelen en informatie aanreiken. Spreek daarvoor een specialist in watersystemen en pompputten. Maak daarvoor een afspraak via de telefoon of de mail.